0765059186

Từ vựng tiếng Anh các loại xe tải thường gặp

từ vựng tiếng anh xe tải

Trong lĩnh vực xây dựng nhất là xe tải việc chọn mua được loại xe cũng như hiểu biết thêm về loại xe đôi khi gặp rắc rối với các từ tiếng Anh chuyên ngành cho lĩnh vực này . Vì vậy chúng tôi mayxaydungmiennam xin phép cung cấp đến các bạn loạt từ vựng tiếng Anh các loại xe tải – bán tải thường gặp để có thể tham khảo thêm các mẫu xe này ở các thị trường nước ngoài nhé.

Từ vựng tiếng Anh các loại xe tải

 1. truck /trʌk/ : xe tải
 2. scooter  /ˈskuːtər/: xe tay ga
 3. train /treɪn/: xe lửa
 4. subway /ˈsʌbweɪ/: tàu điện ngầm
 5. street cleaner /striːt ˈkliː.nəʳ/:  xe quét đường
 6. tow truck /təʊ trʌk/ : xe kéo
 7. fuel truck /fjʊəl trʌk/:  xe chở nhiên liệu
 8. pickup truck /pɪkʌp trʌk/ : xe chở hàng nhỏ mui trần
 9. snow plow /snəʊ plaʊ/: xe ủi tuyết
 10. garbage truck /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/: xe chở rác
 11. lunch truck /lʌntʃ trʌk/: xe phục vụ đồ ăn
 12. panel truck /ˈpæn.əl trʌk/: xe giao hàng
 13. moving van /ˈmuː.vɪŋ væn/: xe tải lớn, chở đồ đạc khi chuyển nhà
 14. cement truck /sɪˈment trʌk/: xe trộn xi măng
 15. dump truck /dʌmp trʌk/: xe đổ vật liệu
 16. tractor trailer /ˌtræk.təˈtreɪ.ləʳ/: xe đầu kéo
 17. flatbed /flæt bed/: ô tô sàn phẳng
 18. pickup : Xe cẩu hàng
 19. tractor : Xe đầu kéo
 20. fire engine : xe có bồn nước (và hệ thống bơm) để phun dập lửa
 21. Fire truck : xe có hệ thống thang chuyên chữa lửa
 22. van : Xe vận chuyển cỡ nhỏ
 23. cement mixer : Xe tải trộn bê tông
 24. tanker : Xe vận chuyển
 25. forklift : Xe đẩy
 26. Car transporter : Xe vận chuyển hàng cỡ lớn
 27. 18-wheeler  – semi-trailer truck : Xe kéo 18 bánh

 

từ vựng tiếng anh xe tải
từ vựng tiếng anh xe tải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 + 8 bằng mấy ?