0765059186

LẬP KẾ HOẠCH TRANG WEB XÂY DỰNG – Người xây dựng

Lập kế hoạch địa điểm là một công cụ thiết kế được sử dụng để xác định một kết quả phát triển thích hợp, dựa trên phân tích các hạn chế của địa điểm phát triển. Các cơ hội và hạn chế vốn có đối với một địa điểm và phản ứng đối với bản tóm tắt chương trình / thiết kế được phân tích và ghi lại trong tài liệu quy hoạch địa điểm tổng thể đi kèm với một ứng dụng phát triển.

Quy hoạch địa điểm xây dựng

Do đó, việc lập kế hoạch địa điểm tốt bắt đầu bằng một phân tích toàn diện về địa điểm, trong bối cảnh ngay lập tức và trong khu vực. Cách tiếp cận “toàn bộ địa điểm” bao gồm các quyết định rộng hơn liên quan đến định hướng xây dựng / vị trí trên địa điểm, bao gồm vị trí của các cấu trúc và cơ sở hạ tầng liên quan như bố trí tiếp cận và lưu thông.

Rõ ràng, mức độ phức tạp của quá trình lập kế hoạch địa điểm sẽ thay đổi theo quy mô và bản chất của sự phát triển được đề xuất, cũng như những hạn chế hiện có trên địa điểm. Việc phát triển nhỏ có thể chỉ yêu cầu một sơ đồ mặt bằng và một tuyên bố đơn giản kèm theo, trong khi việc phát triển có quy mô / tính chất hoặc nơi địa điểm bị hạn chế nhiều có thể dẫn đến các kế hoạch chi tiết hơn và các báo cáo kỹ thuật hỗ trợ được đệ trình cùng với ứng dụng phát triển.

Quy hoạch địa điểm là nghệ thuật sắp xếp các công trình trên đất và định hình các không gian giữa, một nghệ thuật liên kết với kiến ​​trúc, kỹ thuật, kiến ​​trúc cảnh quan và quy hoạch thành phố.

Quy hoạch địa điểm trong kiến ​​trúc và kiến ​​trúc cảnh quan đề cập đến giai đoạn tổ chức của quá trình thiết kế cảnh quan. Nó liên quan đến việc tổ chức quy hoạch sử dụng đất, tiếp cận, lưu thông, quyền riêng tư, an ninh, nơi trú ẩn, thoát nước đất, bắn bóng và các yếu tố khác. Điều này được thực hiện bằng cách sắp xếp các yếu tố cấu thành của địa hình đất, trồng trọt, nước, các tòa nhà và lát và xây dựng các vườn thú Đường và các tòa nhà, thậm chí cả khu vườn, không tự mọc lên. Chúng được định hình bởi kế hoạch của ai đó.

CẦN QUY HOẠCH TRANG WEB XÂY DỰNG

Thực hiện phân tích địa điểm kỹ lưỡng về địa điểm sẽ hỗ trợ:

– Hướng dẫn khái niệm phát triển,

– Cải thiện kết quả phát triển thông qua các cải tiến về tính bền vững và chất lượng thiết kế.

Do đó, thực hiện một phân tích địa điểm nghiêm ngặt phải là một trong những bước đầu tiên để giải quyết các kiểm soát đã đề ra. Việc áp dụng các nguyên tắc lập kế hoạch địa điểm tốt dẫn đến kết quả phát triển được cải thiện, được chuyển thành:

– Tính bền vững về kinh tế và lợi ích về chi phí – Một thiết kế địa điểm được cân nhắc sẽ giảm chi phí phá dỡ, xây dựng và vận hành các tòa nhà;

– Tính bền vững xã hội – Giải quyết các nhu cầu của cộng đồng địa phương sẽ cung cấp chất lượng cuộc sống được cải thiện, sức sống của địa phương và nâng cao bản sắc cộng đồng;

– Tính bền vững về môi trường – Đảm bảo đề xuất giảm thiểu tác động hoặc thậm chí nâng cao tác động môi trường; và

– Kết quả Quy hoạch và Thiết kế Đô thị Tốt hơn – Đạt được sự phát triển tích hợp với hình thái và cảnh quan được xây dựng xung quanh mong muốn.