0765059186

Kỹ thuật ước lượng tương tự – Khối mã lệnh

analogous estimation techniques

Ước tính tương tự là một kỹ thuật ước tính sử dụng dữ liệu lịch sử của những dự án cũ để ước tính giá thành cho những dự án mới tương tự. Ước tính tương tự còn được gọi là ước tính từ trên xuống và được những nhà quản lý dự án sử dụng lúc sở hữu thông tin hạn chế về dự án hiện tại.

Kỹ thuật ước tính tương tự

Kỹ thuật ước tính tương tự là một kỹ thuật dễ thực hiện, tỷ lệ thành công là 60% so với ước tính ban sơ. Ngoài dữ liệu lịch sử, kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn của nhóm trong việc giám định tác động tới độ chuẩn xác của những dự án.

Bài viết này thảo luận về những yêu cầu và ưu điểm của những kỹ thuật ước tính tương tự được sử dụng trong ngành xây dựng.

Yêu cầu của kỹ thuật ước tính tương tự

Những thông số nhất định từ dữ liệu lịch sử được sử dụng để ước tính những thông số tương tự cho những hoạt động trong tương lai của dự án. Một số ví dụ về những thông số được sử dụng là phạm vi, giá thành và thời lượng của dự án. Những thông số quy mô khác bao gồm kích thước, trọng lượng và độ phức tạp của dự án.

Những yêu cầu cơ bản đối với ước tính tương tự là:

 1. Dữ liệu từ những dự án xây dựng trước đây và đang triển khai
 2. Những dự án phải tương tự như dự án hiện tại
 3. Đối với một dự án hoàn toàn mới, những mô-đun, hoạt động tương tự và dữ liệu tương tự như dự án hiện tại sẽ được thu thập.
 4. Sự tham gia của người quản lý dự án và nhóm dự toán để đảm bảo giám định có thương hiệu về những ước tính.

Lúc nào sử dụng ước tính tương tự?

Những ước tính tương tự được sử dụng trong những trường hợp sau:

 • Những ước tính tương tự là một trong những lựa chọn tốt nhất để đặt trị giá ban sơ cho dự án và những phòng ban của dự án. Nó được sử dụng để tạo giá thầu cho dự án đó và lúc dự án tiến triển, những ước tính sở hữu thể được tinh chỉnh.
 • Được sử dụng lúc ko sở hữu sẵn dữ liệu tương tự để so sánh chuẩn xác với dự án hiện tại.
 • Được sử dụng lúc dự án yêu cầu ước tính sơ bộ.
 • Để sở hữu được giám định của chuyên gia bằng cách so sánh kinh nghiệm và kiến ​​thức thu thập được từ nhóm và dữ liệu từ những dự án trước đây.

Ưu điểm của ước tính tương tự

 1. Kỹ thuật này đơn thuần và tốn ít thời kì.
 2. Nó tiết kiệm tiền vì nó yêu cầu ít tài liệu và ít xử lý hơn.
 3. Hữu ích lúc dữ liệu dự án hiện tại bị hạn chế.
 4. Với thể tiện dụng hiểu được nỗ lực và thời kì cần thiết cho những hoạt động xây dựng riêng lẻ bằng cách nghiên cứu những dữ liệu trong quá khứ.

Ước tính tương tự ko phải là một kỹ thuật ước tính dự án chuẩn xác và nó được cho là thích hợp cho những giai đoạn lập kế hoạch ban sơ của một dự án hơn là những giai đoạn thực hiện.

Nghi vấn thường gặp

Kỹ thuật ước tính tương tự là gì?

Ước tính tương tự là một kỹ thuật ước tính sử dụng dữ liệu lịch sử của những dự án cũ để ước tính giá thành cho những dự án mới tương tự.

Những yêu cầu để thực hiện ước tính tương tự là gì?

Những yêu cầu cơ bản đối với ước tính tương tự là:
1. Dữ liệu từ những dự án xây dựng trước đây và đang thực hiện
2. Những dự án nên tương tự như dự án hiện tại
3. Đối với một dự án hoàn toàn mới, những mô-đun, hoạt động tương tự và dữ liệu tương tự như dự án hiện tại sẽ được thu thập.
4. Sự tham gia của người quản lý dự án và nhóm dự toán để đảm bảo giám định có thương hiệu về những dự toán.

Nhược điểm của kỹ thuật ước tính tương tự là gì?

Ước tính tương tự ko phải là một kỹ thuật ước tính dự án chuẩn xác và nó được cho là thích hợp cho những giai đoạn lập kế hoạch ban sơ của một dự án hơn là những giai đoạn thực hiện.

Đọc thêm

Dự toán giá thành của những dự án xây dựng

10 phần mềm ước tính hàng đầu trong ngành xây dựng