0765059186

Chất lượng trong ngành xây dựng -Mục tiêu, Yếu tố ảnh hưởng đến Chất lượng

Chất lượng trong ngành xây dựng có thể được định nghĩa là việc đạt được các mức hiệu suất có thể chấp nhận được từ các hoạt động xây dựng. Hiệu suất này sẽ đạt được khi hoạt động đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của khách hàng hoặc chủ sở hữu. Chất lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đạt được khi nó phù hợp với các thông số kỹ thuật mong muốn. Để đạt được chất lượng trong ngành xây dựng về lâu dài là một vấn đề khó khăn và đã và đang là một vấn đề nan giải. Việc thực hành không hiệu quả hoặc không áp dụng các quy trình quản lý chất lượng sẽ dẫn đến tổn thất lớn về thời gian, tiền bạc, vật chất và nguồn lực. Ví dụ, trong công trường xây dựng, nhà thiết kế sẽ chỉ định một loại bê tông cụ thể. Nhà thầu sẽ sử dụng các thành phần của bê tông để có được mác bê tông mong muốn.

Mục tiêu của Chất lượng trong Xây dựng

Chất lượng xây dựng liên quan đến các mục tiêu sau

 1. Sự hài lòng của các thông số kỹ thuật hợp đồng
 2. Hoàn thành dự án trong thời gian
 3. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng / chủ sở hữu
 4. Tạo động lực và trao quyền cho nhân viên
 5. Tránh Tranh chấp và Khiếu nại
 6. Hiệu suất dựa trên Mục đích

Các chương trình Chất lượng sẽ thực hiện các nghiên cứu cho

 1. Lựa chọn các loại vật liệu và phương pháp được đưa vào thiết kế,
 2. Đảm bảo thiết kế phù hợp với tất cả các mã và quy định hiện hành
 3. Kiểm soát việc thi công trên dự án dựa trên các tiêu chuẩn và hợp đồng

Phương pháp được chọn sẽ thay đổi từ phương pháp tự động được lập thành tài liệu thông qua máy tính đến phương pháp kiểm soát chất lượng thống kê tại hiện trường. Đọc bài viết: Kiểm tra chất lượng trong xây dựng bê tông

Đảm bảo chất lượng (QA) trong xây dựng

Đảm bảo chất lượng là các chương trình nhất định được thực hiện trong quá trình xây dựng nhằm duy trì tiêu chuẩn hoặc chất lượng của công trình một cách nhất quán. Đảm bảo chất lượng tạo thành hệ thống quản lý không thể thiếu trong một công ty xây dựng. Các công ty nói chung sẽ có một biểu đồ đảm bảo chất lượng sẽ chỉ định các kiểm tra khác nhau ở các cấp độ khác nhau. Nói chung, một kế hoạch đảm bảo chất lượng sẽ bao gồm những điều sau đây:

 1. Các chương trình đào tạo cho công nhân và nhân viên
 2. Chương trình an toàn hiệu quả
 3. Hệ thống mua sắm hiệu quả để có được nguồn lực và nhà cung cấp chất lượng
 4. Chương trình khen thưởng cho các công trình sáng tạo
 5. Một kế hoạch phát triển nghề nghiệp cạnh tranh

Kiểm soát chất lượng (QC) trong xây dựng

Kiểm soát chất lượng trong xây dựng bao gồm việc kiểm tra định kỳ các hoạt động và cơ sở xây dựng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn mong muốn theo hợp đồng. Kiểm soát chất lượng được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư QC hoặc đội được đào tạo đặc biệt. Ví dụ, việc kiểm tra chất lượng công tác đầm nén cho dự án đường cao tốc được thực hiện bằng cách đo độ đặc của đất. Kiểm tra độ sụt giúp xác định khả năng làm việc của bê tông. Đảm bảo chất lượng tạo thành một kế hoạch để quản lý tốt các hoạt động xây dựng trong khi việc kiểm soát chất lượng trải qua các quá trình kiểm tra hoặc lấy mẫu. Kiểm soát chất lượng tập trung vào:

 1. Thiết lập và thực hành tiêu chuẩn cụ thể cho xây dựng
 2. Xác định độ lệch so với tiêu chuẩn
 3. Đưa ra và thực hiện các biện pháp khắc phục để giảm bớt sự thay đổi
 4. Cải tiến tiêu chuẩn theo thời gian

Các yếu tố của chất lượng

Yếu tố cơ bản của chất lượng trong xây dựng là

 1. Đặc điểm chất lượng
 2. Chất lượng thiết kế
 3. Chất lượng của sự phù hợp

1. Đặc điểm chất lượng

Đặc tính chất lượng liên quan đến các thông số liên quan đến quá trình kiểm soát chất lượng được đánh giá. Đặc tính chất lượng bao gồm cường độ, màu sắc, kết cấu, kích thước, chiều cao, v.v. Ví dụ về cường độ nén của bê tông, khả năng sử dụng của bê tông trong độ sụt, v.v.

2. Chất lượng của thiết kế

Nó đề cập đến chất lượng mà thiết kế được thực hiện. Nó chủ yếu liên quan đến việc đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, hệ thống hiệu quả về mặt chức năng và hệ thống có thể bảo trì kinh tế.

3. chất lượng của sự phù hợp

Nó được đề cập đến mức độ mà cơ sở được xây dựng phù hợp với thiết kế và đặc điểm kỹ thuật. Chất lượng của sự phù hợp bị ảnh hưởng bởi phương pháp xây dựng hiện trường và Kiểm tra

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án xây dựng

Chất lượng của dự án xây dựng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố sau:

1. Yêu cầu của dự án

Chất lượng của bất kỳ dự án xây dựng nào là đáp ứng các yêu cầu của dự án tương ứng. Điều này sẽ đáp ứng yêu cầu của nhà thiết kế, nhà xây dựng và yêu cầu của chủ sở hữu. Dưới đây hình-1 cho thấy các yêu cầu cơ bản của dự án.

Yêu cầu của dự án - Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong xây dựng

Hình 1. Yêu cầu của dự án – Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong xây dựng

2. Tổ chức thi công

Dựa trên các nghiên cứu khác nhau, người ta kết luận rằng cam kết và các tiêu chí lãnh đạo của một tổ chức xây dựng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của dự án. Năng suất xây dựng bị suy giảm nếu thực hành quản lý kém.

3. Nhóm chất lượng

Một môi trường có cấu trúc được cung cấp bằng cách có các đội chất lượng cho dự án. Các hoạt động thực hành được thực hiện theo cấu trúc và liên tục với việc kiểm tra chất lượng thường xuyên. Đội chất lượng sẽ có kỹ sư kết cấu, kỹ sư môi trường, kỹ sư điện, dân dụng, kiến ​​trúc sư và chủ sở hữu để mang lại các mục tiêu chất lượng.

4. Sự tham gia của các thành viên trong nhóm

Sự tham gia của các thành viên trong nhóm chất lượng không chỉ quan trọng trong giai đoạn lập kế hoạch mà còn trong giai đoạn xây dựng dự án.