0765059186

1 Ca Máy Xúc Bao Nhiêu Giờ

Ngành công trình xây dựng thông thường sẽ có cách thức tính số lượng giờ làm việc quy định theo ca điều này giúp cho việc tính công làm việc của người thợ máy xúc trở nên dễ dành hơn . Cùng tìm hiểu ” 1 ca máy xúc bao nhiêu giờ ” để biết được số lượng công thực tế của mình sau đó quy đổi thành tiền nhé !

1 Ca Máy Xúc Bao Nhiêu Giờ

Theo Quyết định 836-UB-ĐM chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật máy thi công trong ngành xây dựng cơ bản, một ca máy làm việc là 8 giờ. Trong đó, có cả giờ di chuyển máy trong khi làm việc trong phạm vi công trường, giờ nghỉ kỹ thuật trong quá trình làm việc một ca máy.

Như vậy giống như các công việc theo có thời gian được chia theo ca khác,  ” 1 ca máy xúc là 8 giờ đồng hồ ” 

Tuy nhiên, trong thực tế, thời gian làm việc của máy xúc có thể thay đổi tùy theo các yếu tố như:

 • Điều kiện thi công: Nếu điều kiện thi công thuận lợi, máy xúc có thể làm việc liên tục trong 8 giờ. Nếu điều kiện thi công khó khăn, máy xúc có thể phải nghỉ nhiều hơn để bảo dưỡng, sửa chữa, hoặc chờ vật liệu.
 • Công suất máy xúc: Máy xúc có công suất lớn có thể làm việc nhanh hơn máy xúc có công suất nhỏ.
 • Kỹ năng điều khiển của người lái: Người lái có kỹ năng tốt có thể điều khiển máy xúc hiệu quả hơn, giúp máy xúc làm việc nhanh hơn và tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên tính tổng thời gian làm việc thực tế của 1 ca máy xúc thông thường dao động từ 6 – 7 tiếng .

1 Ca Máy Xúc Dự Tính Bao Nhiêu Tiền Công

Ngoài ra việc dự tính giá tiền cho mỗi ca máy xúc được thuê cũng rất quan trọng nhất là với các thợ máy xúc dạo, việc tính toán sẽ dựa vào nhiều yếu tố hãy làm rõ với người thuê hoặc chủ thầu tránh mất tiền công nhé .

Công thức tính giá ca máy xúc được xác định theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng, như sau:

Giá ca máy = Chi phí khấu hao + Chi phí sửa chữa + Chi phí nhiên liệu + Chi phí nhân công + Chi phí khác

Công thức tính ca máy xúc
Công thức tính ca máy xúc

Công thức tính giá tiền ca máy xúc

Trong đó:

 • Chi phí khấu hao là chi phí khấu hao tài sản cố định của máy xúc theo thời gian sử dụng.
 • Chi phí sửa chữa là chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy xúc định kỳ.
 • Chi phí nhiên liệu là chi phí nhiên liệu tiêu hao trong quá trình vận hành máy xúc.
 • Chi phí nhân công là chi phí tiền lương, phụ cấp cho thợ điều khiển máy xúc.
 • Chi phí khác là chi phí thuê đất, thuế, phí, các chi phí phụ trợ khác.

Cụ thể, các thành phần chi phí trong giá ca máy xúc được tính như sau:

Chi phí khấu hao

Chi phí khấu hao của máy xúc được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng, như sau:

Chi phí khấu hao = Nguyên giá máy – Giá trị thanh lý máy / Thời gian sử dụng máy

Trong đó:

 • Nguyên giá máy là giá mua máy chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 • Giá trị thanh lý máy là giá trị máy có thể thu hồi được khi hết thời gian sử dụng.
 • Thời gian sử dụng máy là thời gian ước tính máy có thể sử dụng được.

Chi phí sửa chữa

Chi phí sửa chữa của máy xúc được tính theo định mức sửa chữa của máy, như sau:

Chi phí sửa chữa = Định mức sửa chữa * Nguyên giá máy

Trong đó:

 • Định mức sửa chữa là tỷ lệ phần trăm của nguyên giá máy được sử dụng để tính chi phí sửa chữa.

Chi phí nhiên liệu

Chi phí nhiên liệu của máy xúc được tính theo định mức tiêu hao nhiên liệu của máy, như sau:

Chi phí nhiên liệu = Định mức tiêu hao nhiên liệu * Giá nhiên liệu

Trong đó:

 • Định mức tiêu hao nhiên liệu là lượng nhiên liệu tiêu hao trong một ca làm việc của máy.
 • Giá nhiên liệu là giá nhiên liệu tại thời điểm tính toán.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công của máy xúc được tính theo hệ số lương nhân công điều khiển máy và thời gian làm việc của máy, như sau:

Chi phí nhân công = Hệ số lương nhân công * Thời gian làm việc của máy * Mức lương cơ bản

Trong đó:

 • Hệ số lương nhân công là tỷ lệ phần trăm của mức lương cơ bản được sử dụng để tính chi phí nhân công.
 • Thời gian làm việc của máy là thời gian máy hoạt động trong một ca làm việc.
 • Mức lương cơ bản là mức lương được quy định bởi Nhà nước.

Chi phí khác

Chi phí khác của máy xúc được tính theo các yếu tố như:

 • Chi phí thuê đất
 • Thuế, phí
 • Các chi phí phụ trợ khác

Các chi phí này được xác định dựa trên thực tế của từng công trình.

Kết Luận

Việc biết được thực tế 1 ca máy xúc bao nhiêu giờ làm việc sẽ dễ dàng giúp cho người lao động xác định được mức thù lao của mình được tính bao nhiêu từ dó dễ dàng quản lý hoặc trao đổi với người cai thầu .