0765059186

Thầu xây dựng tiếng anh

Thầu xây dựng là một khái niệm quan trọng trong ngành xây dựng. Bài viết này sẽ giới thiệu tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng thầu xây dựng trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng và việc phân phối công việc trong quá trình thực hiện !

Tổng quan thầu xây dựng tiếng anh là gì ? Khái niệm

Thầu xây dựng tiếng Anh : ” Construction contractor

Trong ngành xây dựng, thầu xây dựng là một khái niệm được sử dụng phổ biến. Nó là một quá trình quan trọng trong việc thực hiện các dự án xây dựng. Thầu xây dựng bao gồm các bước từ việc đấu thầu, chọn nhà thầu, đặt hợp đồng cho đến giám sát việc thực hiện dự án. Việc sử dụng thầu xây dựng tiếng Anh có tầm quan trọng rất lớn đối với các công ty xây dựng, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.

Tầm quan trọng của thầu xây dựng

Lợi ích của hình thức thầu xây dựng

 1. Tiếp cận với nhiều hơn các nhà thầu và chuyên gia quốc tế: Việc sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động đấu thầu và giám sát các dự án xây dựng giúp cho các công ty xây dựng có thể tiếp cận với nhiều hơn các nhà thầu và chuyên gia quốc tế. Điều này giúp cho các công ty xây dựng có thể tìm kiếm những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao để hợp tác và cùng nhau thực hiện các dự án xây dựng.
 2. Nâng cao chất lượng dự án xây dựng: Giúp cho các công ty xây dựng có thể tiếp cận với những thông tin mới nhất về công nghệ, thiết kế và quy trình thực hiện dự án. Điều này giúp cho các công ty xây dựng có thể áp dụng những phương pháp hiện đại và tối ưu hóa quy trình thực hiện dự án, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của dự án.
 3. Mở rộng thị trường và tăng cường cạnh tranh: Mở rộng thị trường và tăng cường cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Các công ty có thể tìm kiếm và tham gia vào các dự án xây dựng quốc tế, từ đó mở rộng kinh doanh và tăng cường định vị trên thị trường.
Thầu xây dựng tiếng anh là gì
Thầu xây dựng tiếng anh là gì

Các loại nhà thầu theo quy định pháp luật

Hiện nay, có 2 loại nhà thầu là nhà thầu chính và nhà thầu phụ.

– Nhà thầu chính ( Maincontractor ) là nhà thầu chịu trách nhiệm chính khi tham gia dự thầu. Họ là người trực tiếp ký kết hợp đồng với nhà đầu tư cũng như chính là người đứng tên dự thầu. Nhà thầu chính có thể là 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức, 1 doanh nghiệp…

– Nhà thầu phụ ( Subcontractor ) là nhà thầu tham gia thực hiện các gói thầu theo đúng hợp đồng mà họ đã ký kết với nhà thầu chính. Họ làm việc trực tiếp với nhà thầu chính chứ không phải nhà đầu tư.

Để làm được tất cả các công việc của một công trình, thì nhà thầu phải ký hợp đồng giao khoán với một số nhà thầu phụ, để thực hiện công việc chuyên ngành. Lúc này nhà thầu phụ là bên thứ ba. Nhà thầu phụ sẽ chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để cung cấp ,thi công các công việc chuyên ngành.

Bên cạnh nhà thầu xây dựng chính và phụ, cũng có một số loại nhà thầu nữa, có thể kể đến như:

– Nhà thầu phụ đặc biệt: Là loại nhà thầu phụ trách một số công việc quan trọng của gói thầu xây dựng mà nhà thầu chính đã đề xuất trong hồ sơ.

– Nhà thầu trong nước: Là các cá nhân/đơn vị/tổ chức được thành lập theo pháp luật của Việt Nam và thường là cá nhân/tổ chức mang quốc tịch Việt Nam.

– Nhà thầu nước ngoài: Là các cá nhân/tổ chức được thành lập theo pháp luật của quốc gia khác. Họ mang quốc tịch nước ngoài nhưng có tham gia dự thầu tại Việt Nam.

Xem thêm : hướng dẫn cách trở thành thầu xây dựng

Điều kiện để trở thành nhà thầu là gì?

– Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật đấu thầu 2013;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

– Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

– Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Đối với cá nhân thì điều kiện trở thành nhà đầu tư cũng được bổ sung quy định: không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Trách nhiệm của nhà thầu là gì?

Căn cứ theo Điều 77 Luật Đấu thầu 2013 quy định trách nhiệm của Nhà thầu như sau:

– Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Thực hiện các cam kết theo hợp đồng đã ký và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có).

– Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tham dự thầu.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

– Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham dự thầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

– Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Luật định.

– Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Từ vựng liên quan về Ngành Thầu Xây Dựng

 • Hợp đồng xây dựng : Construction contract
 • Thầu xây dựng : Construction bidding
 • Chủ đầu tư : Owner
 • Nhà thầu : Contractor
 • Bên thầu : Bidder
 • Thầu phụ : Subcontractor
 • Bản vẽ kỹ thuật : Technical drawings
 • Biện pháp bảo vệ môi trường : Environmental protection measures
 • Quy định về an toàn lao động : Occupational health and safety regulations
 • Thanh lý hợp đồng xây dựng : Termination of construction contract
 • Tiến độ công trình : Construction progress
 • Bảo trì công trình : Maintenance of construction works
 • Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng : Settlement of construction contract
 • Phát hiện sớm và khắc phục sai sót trong quá trình xây dựng : Early detection and correction of errors during construction process
 • Quản lý chi phí xây dựng : Construction cost management

Ví dụ cụ thể :

Korean Construction First Building Group was hired as the general contractor to construct the building.

Tổng Công ty Xây dựng Hàn Quốc được thuê làm nhà thầu để xây dựng tòa nhà.

It was built by Sudan, a subcontractor from Vietnam.

Nó được xây dựng bởi Sudan, một nhà thầu phụ từ Việt Nam .

The AED 1.46 billion (US$400 million) construction contract was awarded to Korean Construction Company (KCC).

Hợp đồng xây dựng trị giá 1,46 tỷ AED (400 triệu USD) đã được trao cho Công ty Xây dựng Hàn Quốc

Như vậy Máy Xây Dựng Miền Nam đã giới thiệu đến với các bạn tổng quan về Thầu Xây Dựng Tiếng Anh là gì ? Hy vọng bài viết trên cung cấp được nội dung bổ ích cho các bạn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thủ đô Việt Nam(HN)