0765059186

Hệ Số Lu Đắp Đất

Nếu bạn đang cần thi công một số công trình mới, thì việc biết về hệ số lu đắp đất sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình bạn chuẩn bị vật tư để tiến hành thi công công trình, từ đó có thể định mức được khối lượng thực tế thi công là bao nhiêu .

Hệ số lu đắp đất là gì ?

Hệ số lu đắp đất, hệ số lu lèn đất hay còn được gọi là hệ số nở, là một thông số kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực thi công đắp đất. Nó thể hiện mức độ tăng thể tích của đất sau khi được lu lèn, đóng vai trò thiết yếu trong việc tính toán khối lượng đất cần thiết cho công trình và đảm bảo chất lượng thi công đạt yêu cầu.

Định nghĩa:

Hệ số lu đắp đất (K) được xác định bằng tỷ số giữa thể tích đất sau khi được lu lèn (thể tích đất đầm chặt) và thể tích đất ban đầu (thể tích đất tơi xốp):

K = Vđ / Vt

 • Vđ: Thể tích đất đầm chặt (m³)
 • Vt: Thể tích đất tơi xốp (m³)

Tìm hiểu ngay độ chặt của đất là gì

Công thức tính hệ số lu đắp đất
Công thức tính hệ số lu đắp đất

Ý nghĩa:

Hệ số lu đắp đất mang ý nghĩa quan trọng trong thi công đắp đất, cụ thể:

 • Tính toán khối lượng đất: Giúp xác định chính xác lượng đất cần thiết cho công trình, đảm bảo thi công hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 • Đánh giá mức độ chặt của đất: Phân loại mức độ chặt của đất sau khi lu lèn, từ đó đánh giá chất lượng thi công và khả năng chịu tải của nền đất.
 • Lựa chọn phương pháp thi công phù hợp: Dựa vào hệ số lu đắp đất để lựa chọn phương pháp lu lèn thích hợp, đảm bảo đạt được độ chặt yêu cầu cho công trình.

Các yếu tố ảnh hưởng:

Giá trị của hệ số lu đắp đất chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Loại đất: Đất cát thường có hệ số lu đắp đất cao hơn đất sét.
 • Hàm lượng nước: Đất có hàm lượng nước cao sẽ có hệ số lu đắp đất thấp hơn.
 • Phương pháp lu lèn: Lu lèn bằng máy cho hệ số lu đắp đất cao hơn lu lèn thủ công.
 • Mức độ chặt ban đầu của đất: Đất có độ chặt ban đầu cao sẽ có hệ số lu đắp đất thấp hơn.

Phân loại và ứng dụng:

Hệ số lu đắp đất được phân loại thành 4 cấp độ:

 • Lu lèn chặt: K > 1.2
 • Lu lèn vừa: 1.1 >= K >= 1.2
 • Lu lèn trung bình: 1.0 >= K >= 1.1
 • Lu lèn lỏng: K < 1.0

Việc lựa chọn mức độ lu đắp đất phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của từng công trình. Ví dụ, nền móng công trình chịu tải trọng lớn cần được lu lèn chặt hơn so với nền đường giao thông.

Ví dụ cụ thể về hệ số lu lèn đất

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 Công tác đất – quy trình thi công và nghiệm thu, hệ số chuyển thể tích từ đất nguyên thổ sang đất rời (hệ số tơi xốp) có giá trị từ 1,14 – 1,32 tuỳ từng loại đất. Hệ số chuyển thể tích từ đất rời sang đất lu lèn (hệ số lu) có giá trị từ 0,85 – 0,98 tuỳ theo độ chặt yêu cầu. Như vậy, hệ số lu đắp đất có thể được tính bằng cách nhân hệ số tơi xốp với hệ số lu.
– Ví dụ 1
Ví dụ: Để tính khối lượng mua đất cho công tác đắp nền đường K98, ta có thể áp dụng mã hiệu AB.6412 trong bộ định mức 1776. Theo mã hiệu này, hệ số lu K98 là 0,98. Giả sử loại đất mua là loại II có hệ số tơi xốp là 1,2. Khi đó, hệ số lu đắp đất là 0,98 x 1,2 = 1,176. Nếu khối lượng cần đắp là 100 m3, ta cần mua 100 x 1,176 = 117,6 m3 đất rời.
– Ví dụ 2

Công trình cần thi công đắp nền đường với diện tích 1000m² và độ dày thiết kế sau lu lèn là 0.5m. Loại đất sử dụng để đắp là đất cát, có hệ số lu đắp đất K = 1.2.
Tính toán:

Thể tích đất đầm chặt cần thiết:
Vđ = Diện tích x Độ dày = 1000m² x 0.5m = 500m³

Thể tích đất tơi xốp ban đầu:
Vt = Vđ / K = 500m³ / 1.2 = 416.67m³

Ví dụ cụ thể về hệ số lu lèn đất
Ví dụ cụ thể về hệ số lu lèn đất
Tuy nhiên, trong thực tế, hệ số lu đắp đất có thể dao động do nhiều yếu tố như chất lượng vật liệu, điều kiện thi công, phương pháp kiểm tra và nghiệm thu. Do đó, cần có sự điều chỉnh linh hoạt theo kinh nghiệm thực tế và quyết định của chủ đầu tư.

Kết luận:

Hệ số lu đắp đất là một thông số kỹ thuật quan trọng trong thi công đắp đất, đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả thi công. Việc hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số lu đắp đất sẽ giúp các kỹ sư, nhà thầu lựa chọn phương pháp thi công phù hợp, đảm bảo công trình đạt được độ bền vững và an toàn cao nhất.

Tham khảo ** https://giaxaydung.vn/threads/he-so-lu-le-n-da-p-ca-t-va-ca-ch-ti-nh.22651/